රාජිත මාධ්‍යට අත තියයි – බැදුම්කර මගඩිය ගැනත් සිහි කරයි

සමගි ජන බලවේගයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රාජිත සේනාරත්න මාධ්‍යයට බරපතල විවේචනයක් එල්ල කර තිබේ. සිය ෆේස් බුක්…