ශ්‍රීලනිපයට නව සභාපතිවරයෙක්

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ නව සභාපතිවරයා ලෙස නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා තේරී පත්වී තිබෙනවා. ඒ…