දසුන් ශානක වෙනුවට චාමික කරුණාරත්න

2023 ICC පිරිමි ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලියේ ඉසව් තාක්ෂණික කමිටුව, දසුන් ශානක වෙනුවට චාමික කරුණාරත්න ශ්‍රී…