දිනේෂ් චන්දිමාල්ගේ පවුලේ හදිසි තත්ත්වයක් – වහාම තරගය අතරේ ලංකාවට

ශ්‍රී ලංකා – බංග්ලාදේශ දෙවැනි ටෙස්ට් තරගයට සහභාගී වෙමින් සිටි දිනේෂ් චන්දිමාල් පවුලේ හදිසි කටයුත්තක් හේතුවෙන්…