කැනඩාවේ ජීවත්වූ ශ්‍රී ලංකික පවුලක හය දෙනෙක් මරා දමයි

කැනඩාවේ ඔටාවා හි නිවසක් තුළ ශ්‍රී ලාංකික පවුලක 6 දෙනෙකු ඝාතනය කර ඇතැයි විදෙස් මධ්‍ය වාර්තා…