කේට් කුමරියටත් පිළිකාවක්

තමා පිළිකා රෝගී තත්ත්වයකින් පෙළෙන බව වේල්සයේ කුමරිය වන කේට් මිඩ්ල්ටන් ඊයේ (22) වීඩියෝ පටයක් මගින්…

ලංකාවේ හැදූ පිළිකා ඖෂධය චීනයෙන් ඉල්ලයි

කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ අණුක ජෛව රසායන අණුක ජීව වේද සහ ජෛව තාක්ෂණ ආයතනයේ මහාචාර්ය සමීර ආර් සමරකෝන්…

රට තුළ පිළිකා රෝග වැඩිවීමක්

ලංකාව තුළ මේ වන විට රට තුළ පිළිකා රෝගීන් වාර්තා වීමේ වර්ධනයක් දක්නට ලැබෙන බව ජාතික…