අඩු ආදායම්ලාභීන්ට හාල් කිලෝ දහයක් දෙන්න කැබිනට් අනුමැතිය

අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් සඳහා සහල් කිලෝග්‍රෑම් 10ක් ලබා දීමේ වැසටහන සඳහා, ජනාධිපතිවරයා විසින් කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත්…

සපුගස්කන්ද ඛනිජතෙල් නීතිගත සංස්ථාවෙන් ගලවන්න කැබිනට් අනුමැතිය

ශ්‍රී ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවෙන් වෙන්ව සපුගස්කන්ද ඉන්ධන පිරිපහදුව රාජ්‍ය ව්‍යවසායක් ලෙස ස්ථාපිත කිරීම සඳහා…

වී ගොවියෙකුට හෙක්ටයාරයකට 15,000ක් දෙන්න කැබිනට් අනුමැතිය

එක් ගොවියෙකුට වගා කරන උපරිම හෙක්ටයාර 2ක් වෙනුවෙන් හෙක්ටයාරයකට රුපියල් 15,000 බැගින් වූ මුදලක් මූල්‍ය සහනාධාරයක්…

මනාපයෙන් පත්වන මන්ත්‍රීවරු ගණන 165ක් කරන්න කැබිනට් අනුමැතිය

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සංශෝධනය කිරීම සඳහා පනත් කෙටුම්පතක් සකස් කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය ලැබී තිබෙනවා. ඒ අනුව මැතිවරණ…

පොලිස්පතිට අවුරුදු තුනයි; යෝජනාව කැබිනට්ටුවට

පොලිස්පති ධුරය සඳහා වන කාල සීමාව වසර තුනක ස්ථාවර කාලසීමාවක් දක්වා සීමා කිරීමට, අවශ්‍ය නීති සම්පාදනය…