අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට බස් ගාස්තු අඩුවන්නේ මෙහෙමයි

අද (01) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි 5.07%කින් බස් ගාස්තු පහළ දැමීමට ජාතික ගමනා ගමන…

ජූලි 01 වනදා සිට බස් ගාස්තුවේ අඩුවීමක්

ලබන ජූලි මස 01 වනදා සිට බස් ගාස්තු 5%කින් පහළ දමන බව ලංකා පෞද්ගලික බස් හිමියන්ගේ…