ඉරාන ජනපති ගමන් ගත් හෙලිකොප්ටරය සම්පූර්ණයෙන්ම දැවී ගිහින්

ඉරාන ජනාධිපති ඊබ්‍රාහිම් රයිසි සහ විදේශ අමාත්‍යවරයා සිදුවූ හෙලිකොප්ටර් අනතුරෙන් දිවි ගලවා ගත් බවට බලාපොරොත්තු වියැකී…