වසර අවසානයේ 10,000 නෙළුම් කුළුණෙන් පහළට

සිංගප්පූරුවේ සුප්‍රකට විනෝදාස්වාද සමාගමක් වන Go Bungy සමාගම ත්‍රාසජනක ක්‍රීඩවක්වන බංගී ජම්ප් සඳහා 10,000 කට අධික…