ලාංකේය රුපවාහිනී වංශ කතාවට නව පරිච්ඡේදයක් එක් කරන ‘මොනරා ටීවී’ හෙට සිට

ලයිකා ශ්‍රී ලංකා සමාගමේ ප්‍රධාන නාලිකාවක් ලෙස ‘ මොනරා ටීවී ‘ හෙට දිනයේ එළිදැක්වීමට නියමිතව තිබෙනවා.…