බැල්ටිමෝර්හි කඩාවැටුණු පාලම හදන්න ෆෙඩරල් අරමුදලින් ඩොලර් මිලියන 60ක්

ඉකුත් දා බහාලුම් නෞකාවක් ගැටීමෙන් අමෙරිකාවේ ෆ්‍රැන්සිස් ස්කොට් කී පාලම කඩා වැටීමෙන් පසු සුන්බුන් ඉවත් කිරීම…