ගෝඨාගේ පොත දැක බැසිල්ට යකා නගී

ඉකුත් දා හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ලියා පළ කළ ‘ජනාධිපති ධුරයෙන් මා නෙරපීමේ කුමන්ත්‍රණය’ නම්…

‘මට වුණු දේ’ ගැන ගෝඨා පොතක් ලියයි

ඉකුත් 2022 වසරේ මහජන විරෝධතාව මැද බලයෙන් ඉල්ලා අස් වුණු හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින්…