බේරුවල සහ දෙහිවල නිවෙස් දෙකක් ත්‍රස්ත වැඩවලට භාවිත කරලා

පාස්කු ඉරුදින ත්‍රස්ත ප්‍රහාර සිද්ධියෙන් පසු ජනාධිපතිවරයාගේ නියෝග මත ත්‍රස්තවදය වැළැක්වීමේ පනත යටතේ පොලිසිය භාරයට ගනු…