ටයිටැනික් නැවේ කපිතාන් ජීවන ගමන නිම කරයි

බ්‍රිතාන්‍ය රංගන ශිල්පී බර්නාඩ් හිල් ජීවිතයෙන් සමුගෙන ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය සඳහන් කරනවා. විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා…