ඊශ්‍රායල අගමැති අත්අඩංගුවට ගැනීමේ උත්සාහය

ගාසා ගැටුමේදී සිදු වූ බව කියන යුද අපරාධ සම්බන්ධයෙන් හමාස් නායකයන් සමග එක්ව ඔහුව අත්අඩංගුවට ගැනීමට…

සටන් විරාමය ගැන ඊශ්‍රායල් අගමැතිගෙන් සැර ප්‍රකාශයක්

ගාසා තීරය තුළ සටන් විරාමයක් ක්‍රියාත්මක කිරීම ප්‍රතික්ෂේප කරන බව ඊශ්‍රායල ආග්‍රාමාත්‍ය බෙන්ජමින් නෙතන්යාහු පවසයි. සටන්…