බෙලිඅත්තේ වෙඩි තැබීමකින් දේශපාලන පක්ෂයක නායකයෙක් ඇතුළු පස්දෙනෙක් මරුට.

දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ බෙලිඅත්ත හුවමාරුව ආසන්නයේදී සිදුවූ වෙඩි තැබීමකින් පුද්ගලයන් 5 දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත්ව ඇත. මියගිය…