නායක ෂකීබ් අල් හසන් සහ බංග්ලාදේශ ක්‍රිකට් පාලනයට ඉල්ලා අස්වන්නැයි බලපෑම්

ලෝක කුසළාන තරගාවලියේදී පෙන්වූ අසාර්ථක බව නිසා බංගලාදේශයේ ක්‍රිකට් නායක ෂකීබ් අල් හසන්, එරට ක්‍රිකට් පාලක…