මියගිය තරුණියකගේ දේහය වලෙන් ගොඩගෙන නිරුවත් කිරීම ගැන පොලිස් පරීක්ෂණ ඇරඹේ

මීට දින කිහිපයකට පෙර බණ්ඩාරවෙල බදුලුගස්තැන්න ප්‍රදේශයේ නියුමෝනියාව වැළඳී මියගිය සිටි 25 හැවිරිදි රශ්මිකා නදිශානි නැමති…