අමෙරිකාව පාලමෙහි ගැටුණු නැවට ‘ලංකාවට’ එන්න නොදෙන හේතුව

අමෙරිකාවේ බැල්ටිමෝර් පාලමෙහි ගැටුණු සිංගප්පූරුවට අයත් භාණ්ඩ නෞකාවේ කාර්ය මණ්ඩලයට පරීක්ෂණ කටයුතු අවසන් වනතුරු එහි රැඳී…

බැල්ටිමෝර්හි කඩාවැටුණු පාලම හදන්න ෆෙඩරල් අරමුදලින් ඩොලර් මිලියන 60ක්

ඉකුත් දා බහාලුම් නෞකාවක් ගැටීමෙන් අමෙරිකාවේ ෆ්‍රැන්සිස් ස්කොට් කී පාලම කඩා වැටීමෙන් පසු සුන්බුන් ඉවත් කිරීම…

බැල්ටිමෝර් වරාය ආශ්‍රිතව රැකියා අටදහසකට පමණ බලපෑම්

ශ්‍රී ලංකාව බලා යාත්‍රා කරමින් තිබූ භාණ්ඩ නෞකාව ගැටුණු ෆ්‍රැන්සිස් ස්කොට් කී පාලම කඩාවැටීමෙන් බැල්ටිමෝර් වරාය…

ලංකාවට එන විට අනතුරට ලක්වූ නැවේ අන්තරායකර ද්‍රව්‍ය ?

අමෙරිකාවේ බැල්ටිමෝර් වරායේ සිට ශ්‍රී ලංකාව බලා යාත්‍රා කරමින් සිටියදී අනතුරට ලක්වූ භාණ්ඩ නෞකාව මීට පෙර…