ශාසන ඉතිහාසයේ ‘සුවිශේෂී සිදුවීම් රැසක්’ සිදුවූ දවසක්

ශාසන ඉතිහාසයේ සුවිශේෂී සිදුවීම් රැසක් සිදුවූ දිනයක් වූ ‍බක්පුර පසළොස්වක පොහොය දිනය අදට (23) යෙදී තිබෙනවා.…