ඥානසාර හිමිට ඇප

බරපතළ වැඩසහිත වසර හතරක සිරදඬුවම් නියම වී සිටි පූජ්‍ය ගලගොඩ අත්තේ ඥානසාර හිමියන් ඇප මත මුදා…

පන්දාහේ දඩය ගෙවාගන්න බැරිව වසර 3ක් සිරබත් කෑ අයෙක්ට නිදහස

අන්සතු ඉඩමක පොල්ගෙඩි 20ක් කැඩීමේ වරදට නියම වූ රුපියල් 5000ක දඩ මුදලක් ගෙවා ගැනීමට නොහැකිව වසර…