අංගොඩ ලොක්කාගේ ගෝලයා ගුවන්තොටුපලේ AFRS පද්ධතියට අහු වුණ හැටි

ව්‍යාජ විදේශ ගමන් බලපත්‍රයක් භාවිතා කරමින් විදේශගත වීමට උත්සාහ කළ පාතාල අපරාධ කල්ලි සාමාජිකයෙකු වන සරත්…