ඉතිහාසයේ මුල් වරට LPL වෙන්දේසිය සජීවීව නරඹන්නේ මෙහෙමයි

හෙට (21) පැවැත්වෙන LPL තරගාවලියේ ක්‍රීඩක වෙන්දේසිය සජීවීව නැරඹීම සඳහා ක්‍රීඩාලෝලීන්ට අවස්ථාව සලසා දී තිබෙනවා. ශ්‍රී…