හිමිනමකගේ පහරදීමකින් වැඩිහිටි පුද්ගලයෙක් ජිවිතක්ෂයට

මාරවිල ප්‍රදේශයේ නිවසක වාසය කළ චීවරධාරියෙකුගේ පහරදීමකින් පුද්ගලයෙකු ජීවිතක්ෂයට පත්වූ පුවතක් වාර්තා වනවා. ගිරිඋල්ල පොලීසියට ලැබුණු…