හිටපු ඇමතිගේ ෆුට් සයිකලය ඉස්සූ සැකකරු රිමාන්ඩ්

හිටපු අමාත්‍යවරයෙකු වන අර්ල් ගුණසේකර මහතාට අයත් කුරුඳුවත්තේ පිහිටි නිවසක තිබූ පාපැදියක් සොරකම් කළ සැකකරුවකු රිමාන්ඩ්…