වර්ජන මඩින්නට හමුදාවට විශේෂ පුහුණුවක්..?

කඩාකප්පල්කාරී ක්‍රියා වල නොයෙදෙන්නැයි වෘත්තීය සංගම් වෙතින් ඉල්ලා සිටින බව ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍ය ප්‍රමිත බණ්ඩාර තෙන්නකෝන්…

ඉන්ධන බවුසර්වලට හමුදා ආරක්ෂාව

රට තුළ ඇති වී තිබෙන ඉන්ධන හිඟය සම්බන්ධයෙන් කලබල නොවන්න ලෙසත්, රටට අවශ්‍ය තරම් ඉන්ධන තොග…