දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරිවරයාගේ මරණය සැක සහිතයි

දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් අනුරාධපුර ධර්මපාල මාවතේ පිහිටි සංචාරක බංගලාවේ කාමරයක ඊයේ (23) මියගොස් සිටි දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරි…

උද්දිකගේ පුටුවේ මුතුකුමාරණ දිවුරුම් දෙයි

ඉකුත් දා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ධුරයෙන් ඉල්ලා අස් වූ උද්දික ප්‍රේමරත්න මහතා වෙනුවට, ඔහුගෙන් පුරප්පාඩු වූ මන්ත්‍රී…