හම්බන්තොට වැඩ බලන නිර්වින්දන විශේෂඥ වෛද්‍යවරියත් නොදන්වා රට ගිහින්

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් මහ රොහලේ සේවය කළ වැඩබලන නිර්වින්දන විශේෂඥ වෛද්‍යවරිය කිසිදු නීත්‍යානුකූල දැනුම්දීමකින් තොරව පෙරේදා (13)…