ආනන්දය හමුවේ නාලන්දාව පරදී – තර්ස්ටන් හමුවේ ඉසිපතනය පරදී

ආනන්ද-නාලන්ද 47 වන එක්දින ක්‍රිකට් තරගය කඩුලු 5කින් ජයගැනීමට ආනන්ද විද්‍යාලය අද (17) සමත්වුණා. පළමුවෙන් පන්දුවට…