ප්‍රකෝටිපති අම්බානිගේ මගුල් ගෙදර ‘ආහාර පිසූ’ ලංකාවේ සූපවේදීන් මෙන්න

ඉන්දියාවේ ප්‍රකෝටිපති ව්‍යාපාරික මුකේෂ් අම්බානිගේ පුත්‍රයාගේ විවාහ මංගල උත්සවයේ ආහාර පිසීම සඳහා ලංකාවේ සූපවේදීන් 13 දෙනෙකු…