ඇල්ටො ධර්මෙගෙන් සමාව ඉල්ලූ ඕඅයිසී ගෙදර

පාතාල නායක ඇල්ටෝ ධර්මේගෙන් වැටුප් ලබමින් පාතාලයට සහාය දුන් බව කියන අගලවත්ත පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරයාගේ සේවය අත්හිටුවන…

ඇල්ටෝ ධර්මෙගෙන් කුණු බැණුම් ඇසූ අගලවත්ත ඕ.අයි.සී ගැන පරීක්ෂණ

පාතාල ගනුදෙනුවකින් සම්බන්ධයෙන් අසභ්‍ය වචනින් බැණ වැදුණු පාතාල නායක කුඩු අංජුගේ ගෝලයා වන ඇල්ටෝ ධර්මේ හට…