20 වැනි සියවසේ රචිත ඇල්බට්යි අයින්ස්ටයින්ගේ ලිපියක් වෙන්දේසියකට

භෞතික විද්‍යාඥයෙකු වන ඇල්බට් අයින්ස්ටයින් විසින් එවක සිටි අමෙරිකානු ජනාධිපති ෆ්‍රෑන්ක්ලින් ඩී. රූස්වෙල්ට් වෙත අනතුරු අඟවමින්…