”ශ්‍රී ලාංකිකයන් කුළී සොල්දාදුවන් ලෙස කටයුතු කිරීම ආණ්ඩුවට වලකන්නට බෑ” අලි සබ්‍රී කියයි

රුසියාව සමඟ පැවති යුද්ධයේදී යුක්රේනය වෙනුවෙන් සටන් වදිමින් යුක්රේනයේ ජාත්‍යන්තර භෞමික ආරක්ෂක බලකායේ පළමු විශේෂ බලකායේ…