නියමුවන්ට උඩු ගුවනේ දී නින්ද යයි

අභ්‍යන්තර ගුවන් ගමනක් අතරතුර දී, එම ගුවන් යානය පදවමින් සිටි ගුවන් නියමුවන් දෙදෙනාට නින්ද යෑමේ පුවතක්…