උගන්ඩාව හමුවේ ඇෆ්ගනිස්ථානයට සුපිරි ජයක්

20යි 20 ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලියේ ඇෆ්ගන් සහ උගන්ඩා තරගය පහසුවෙන් ජය ගැනීමට ඇෆ්ගනිස්තානු කණ්ඩායම අද…