රත්නපුර ටවුම මැද්දේ ඇසිඩ් ප්‍රහාරයක් – පහක් රෝහලේ

රත්නපුර මහාධිකරණ සංකීර්ණය අසල දී අද (06) උදෑසන ඒල්ල වු ඇසිඩ් ප්‍රහාරයකින් පුද්ගලයින් පස් දෙනෙකු තුවාල…