කථානායකට එරෙහි විශ්වාසභංග යෝජනාව භාරදෙයි

කථානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතාට එරෙහි විශ්වාසභංග යෝජනාව, විපක්ෂයේ මන්ත්‍රී කණ්ඩායමක් විසින් භාර දී තිබෙනවා. සමගි…