ශ්‍රී ලංකාවට වේගපන්දුව පුහුණු කරන්න පාකිස්ථාන ප්‍රබලයෙක්

ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායමේ වේග පන්දු පුහුණුකරු ලෙස හිටපු පාකිස්ථාන වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩක ආකිබ් ජාවිඩ්…