රිය අනතුරෙන් මියගිය පාසල් සිසුවා.

මාතර තංගල්ල ප්‍රධාන මාර්ගයේ දොඩම්පහල උඩදෙනිය ප්‍රදේශයේදී ඊයේ (04) අලුයම ටිපර් රථයක් සහ ත්‍රීරෝද රථයක් මුහුණට…