ලෝක රූ රැජින කිරුළ චෙක් ජනරජයට

මෙවර ලෝක රූ රැජින කිරුළ චෙක් ජනරජයේ ක්‍රිස්ටිනා පිස්කෝවා විසින් දිනාගෙන තිබෙනවා. ඉන්දියාවේ මුම්බායිහිදී ඊයේ (09)…