ආසියානු කනිෂ්ඨ තරගාවලියේදී තරූෂී සහ ජයේෂී ගෙන් ශ්‍රී ලංකාවට පදක්කම් දෙකක්

මේ දිනවල කොරියාවේ පැවැත්වෙන ආසියානු කනිෂ්ඨ මලල ක්‍රීඩා තරගාවලියේ මීටර් 400 තරගයෙන් ශ්‍රී ලංකාව රිදී සහ…