ජන අරගල ව්‍යාපාරයට ආ 29ක් අත්අඩංගුවට

ජන අරගල ව්‍යාපාරය අද (20) කොළඹ දී පැවැත්වූ විරෝධතාව අතරතුරදී පුද්ගලයින් 29 දෙනෙකු පොලීසිය විසින් අත්අඩංගුවට…