2026 ලෝක කුසලානයට ශ්‍රී ලංකාව සෘජුව ම සුදුසුකම් ලබයි

2026 වසරේ පැවැත්වෙන විස්සයි විස්ස ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලිය සඳහා ශ්‍රී ලංකාව සෘජුව ම සුදුසුකම් ලබා…