බ්‍රිතාන්‍ය අගමැති යුක්‍ර්‍රේන සංචාරයක,

බ්‍රිතාන්‍ය අගමැති රිෂි සුනක්, යුක්‍රේනයෙ අග නගරය වන කියෙව් වෙත පැමිණ සිටී.
ඔහු එහිදී රුසියාවට එරෙහිව යුධවදිනා යුක්‍රේනයට නව ආධාර පැකේජයක් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට නියමිත බව වාර්තාවේ.

අගමැති කාර්යාලයේ ප්‍රකාශයකට අනුව, ඉදිරි මූල්‍ය වර්ෂය සඳහා යුක්රේනය සඳහා මිලිටරි අරමුදල් පවුම් බිලියන 2.5 (ඩොලර් බිලියන 3.2) ක ආධාර බ්‍රිතාන්‍ය විසින් ලබාදිමට නියමිතය. මෙම අරමුදල් දිගු දුර මිසයිල, ගුවන් ආරක්ෂක, කාලතුවක්කු පතොරම් සහ සමුද්‍රීය ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් යොදාගැනීමට නියමිතය.

“මම අද මෙහි සිටින්නේ එක් පණිවිඩයක් සමඟ ය: එක්සත් රාජධානිය ද යුක්‍රේනය සමග නොසැලී සිටී. අපි යුක්රේනය සමඟ ඔවුන්ගේ අඳුරුතම පැයවල සහ ඉදිරි යහපත් කාලවලදී නැගී සිටිමු” කියෙව් වෙත පැමිණි සුනක් පැවසීය.

සුනක් ප්‍රථම වරට යුක්රේනයට ගියේ 2022 නොවැම්බර් මාසයේදී ඔහු අගමැති වූ විගස ය. 2022 සහ 2023 දී මුළු පවුම් බිලියන 4.6 (ඩොලර් බිලියන 3.3) ලබා දෙමින් බ්‍රිතාන්‍යය, එක්සත් ජනපදයට පසුව යුක්රේනයට දෙවන විශාලතම මිලිටරි ආධාර සපයන්නා බවට පත්ව ඇත.