කැනඩාවේ දී ඝාතනයට ලක්වූ ‘ලාංකිකයන්’ සමුගත් මොහොතේ සේයාරූ

මෙවැනි පුවත් එසැනින් දැනගන්න 👇
අපගේ WhatsApp Channel එකට එකතුවෙන්න!