ජනාධිපතිවරණය ගැන හෙට පාර්ලිමේන්තුවේදී විවාදයක්

ජනාධිපතිවරණය පැවැත්වීමේ කාල රාමුව සම්බන්ධයෙන් හෙට (11) පාර්ලිමේන්තුවේදී කල්තැබීමේ විවාදයක් පැවැත්වීමට නියමිතයි.

එම තීරණය ගෙන තිබුණේ අද (10) පැවති පක්ෂ නායක රැස්වීමේදී.

මෙවැනි පුවත් එසැනින් දැනගන්න 👇
අපගේ WhatsApp Channel එකට එකතුවෙන්න!