කොළඹ දැඩි රථවාහන තදබයක්

කොළඹ ප්‍රධාන මාර්ග කිහිපයක දැඩි රථවාහන තදබයක් ඇතිවී තිබෙනවා.

ඒ,ඉරාන ජනාධිපතිවරයා වෙනුවෙන් ක්‍රියාත්මක රථවාහන සැලැස්මත් සමගයි.

මෙවැනි පුවත් එසැනින් දැනගන්න 👇
අපගේ WhatsApp Channel එකට එකතුවෙන්න!