දරුවා ලවා දුරකථන ඉස්සූ මවට වැඩ වරදී.

කොළඹ රිජ්වේ ආර්යා ළමා රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබන රෝගීන්ගේ දෙමාපියන්ගෙන් දුරකථන තම 7 හැවිරිදි දරුවා ලවා සොරකම්…