බලහත්කාරයෙන් නිවසකට ඇතුළුවුන ක්‍රිකට් විනිසුරු කුමාර ධර්මසේනට නොතිසි

හිටපු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකු සහ ජාත්‍යන්තර විනිසුරුවරයෙක්වන කුමාර ධර්මසේන සහ බින්තැන්න ප්ලාන්ටේෂන් පුද්ගලික සමාගමේ අධ්‍යක්ෂක…